omvända guideturen head image 2.jpg

Resesällskapet 

2021

"Resesällskapet" är en serie av 7 videoverk skapade som del av konstprojektet STADSRÖRA på temat “Från centrum till periferi”. Verket har formats utifrån experimentella guidevandringar där Sara blivit guidad av invånare på olika platser runtom i Norrtälje Kommun. Verket aktiverar samtal och tankar om relation mellan människa, plats och identitet utifrån perspektiv av de människor som lever och bor där.

“Resesällskapet” aktiveras via QR-koder som finns utplacerade vid busshållplatser på Norrtälje busstation i anslutning till de bussar som tar sig till de olika platserna i filmerna, och kan lyssnas/ses på under resans gång. Ett slags resesällskap längs vägen helt enkelt. 

Videoverken går även att ta del av på STADSRÖRAS Videokanal: https://vimeo.com/showcase/8934711

——————————————

"Resesällskapet" är framtaget som del av konstprojektet STADSRÖRA, som sker i samarbete med Norrtälje Konsthall, Kultur- och fritid/SKAPANDE SKOLA och Samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje Kommun och med stöd av Region Stockholm. Under 2021 stöds STADSRÖRA även av Norrtälje Jubileumsfond med särskilt fokus på invånardialoger ute i kommundelarna. Tack till alla deltagare för guidningarna!