Sinnen i Rörelse

Sinnen i Rörelse

Sinnen i rörelse är en sinnesverkstad som syftar till att stimulera rörelse och skapande utifrån våra olika sinnen; hörsel, känsel, doft, smak, syn och balans. Sara började utveckla Sinnen i rörelse 2018, initialt i arbetet med individer med demenssjukdom, men har sen dess fortsatt utveckla metoden i mötet med barn och unga både med och utan kognitiva och fysiska funktionsvariationer.

 
Sinnen i rörelse är både en metod och ett förhållningssätt, utvecklat ifrån Saras bakgrund i somatiska praktiker och intresse av neurologisk mångfald. Varje verkstad utgår ifrån kroppen, och med hjälp av sensoriska material så som tyg, bollar, pärlor, bomull, papper, gräs, vatten, kottar, doftburkar, bilder, rummet, gruppen och ljud, utforskas olika ingångar till både fysisk och sinnlig rörelse. 
På detta sätt syftar Sinnen i rörelse till att stimulera och utmana våra sinnen i samverkan på olika sätt, genom att t.ex. se genom att höra, känna genom att lyssna eller smaka genom att dofta.

 

Sinnen i rörelse är utformad som en serie på 6 träffar, där deltagarna succesivt guidas genom både nya och återkommande övningar och sensoriska upplevelser, som syftar till att skapa både igenkänning och utmaning.

 

Kontakta gärna Sara för mer information om Sinnen i rörelse, eller för att ta del av rapporten ”Sinnen i rörelse” skriven av etnolog och f.d. vård och omsorgs kvalitetsutvecklare Maria EK, utifrån projektets tillämpande vid Östhammars kommun hösten 2018.

Sinnen i rörelse har genomförts med kulturstöd från Region Uppsala och Östhammars Kommun.