top of page

Sinnen i Rörelse

Sinnen i Rörelse

"Sinnen i rörelse" är en sinnesverkstad som syftar till att stimulera rörelse och skapande utifrån våra olika sinnen; hörsel, känsel, doft, smak, syn och balans. Sara började utveckla Sinnen i rörelse 2018, initialt i arbetet med individer med demenssjukdom, men har sen dess fortsatt utveckla metoden i mötet med barn och unga både med och utan kognitiva och/eller fysiska funktionsvariationer.

 
"Sinnen i rörelse" är både en metod och ett förhållningssätt influerat av Saras bakgrund i somatisk rörelsepraktik och intresse av psykosomatiska lärningsprocesser. Varje sinnesverkstad utgår ifrån kroppen, och med hjälp av sensoriska material så som tyg, bollar, pärlor, bomull, papper, gräs, vatten, kottar, doftburkar, bilder, rummet, gruppen och ljud - utforskas olika ingångar till både fysisk och sinnlig rörelse. 
På detta sätt syftar Sinnen i rörelse till att stimulera och utmana våra sinnen i samverkan på olika sätt.

 

"Sinnen i rörelse" är utformad som en serie på 6st träffar, där deltagarna successivt guidas genom både nya och återkommande övningar och sensoriska upplevelser, som syftar till att skapa både igenkänning och utmaning.

 

Kontakta gärna Sara för mer information om Sinnen i rörelse och för att ta del av rapporten ”Sinnen i rörelse” skriven av etnolog och f.d. vård och omsorgs kvalitetsutvecklare Maria EK, utifrån projektets tillämpande vid Östhammars kommun hösten 2018.

Sinnen i rörelse har genomförts med kulturstöd från Region Uppsala och Östhammars Kommun. 

bottom of page