top of page

Bolster Bodies

Bolster Bodies
2022/2023

 

Bolster Bodies är ett skulpturalt ljudverk och en interaktiv installation där besökaren bjuds in till att vila på eller omfamna fem mjuka abstrakta skulpturer för en stunds lyssnade och vila. 

Med hjälp av besökarens kroppsvikt och beröring aktiveras ljudspår med tolkningar av bl.a. barn och äldre kring aktiviteten av att lyssna ”inåt”. Installationen närmar sig ett ”inre” lyssnande både metaforiskt och konkret format utifrån ett ljudkollage av intervjuer, texter, fysiska kroppsljud, kroppens nervsystem och blodomlopp. 
Bolster Bodies är både en sonisk och kinestetisk installation, där interaktion mellan besökare, skulptur och ljud utforskar både separation och sammansmältning av kropp, objekt och idé. Ett undersökande kring kroppens materialitet och vad som definierar eller separerar vårt kroppsliga inre från vårt yttre. 

Bolster Bodies genomförs med kulturstöd från Stockholms Stad. 

Unknown.png
bottom of page