Bolster Bodies

Bolster Bodies
2020/2021

 

Bolster Bodies är ett skulpturalt ljudverk och en interaktiv installation där besökaren bjuds in att vila på eller omfamna fem mjuka abstrakta skulpturer, för en stunds lyssnade och vila. 

Med hjälp av besökarens kroppsvikt och beröring aktiveras ljudspår med tolkningar av bl.a. förskolebarn och äldre, kring aktiviteten av att lyssna ”inåt”. Installationen närmar sig ett ”inre” lyssnande både metaforiskt och konkret, och antar formen av både intervjuer och texter, till fysiska kroppsljud från kroppens inre nervsystem och blodomlopp. 
Bolster Bodies är både en sonisk och kinestetisk upplevelse, där interaktionen mellan besökare, skulptur och ljud öppnar upp för stunder av både separation och sammansmältning av kropp, objekt och idéer. Ett verk som öppnar upp för reflektioner kring kroppens materialitet och vad som definierar vårt inre kroppsliga från vårt yttre. 

Bolster Bodies genomförs med kulturstöd från Stockholms Stad och i samarbete med Stora Sköndal Stiftelse.