top of page

Upp Till Dans

Upp Till Dans 

2014

Sara besökte ett äldreboende i Österbybruk för att tillsammans med några av dess boende skapa en film.
Dans och rörelse blir ingångar till berättelser och dialoger genom en film om både de små och stora sakerna i livet.

Length: 9 min 
Director and producer: Sara Lindström 
Assistant Producer: Hedda Modigh 
Editing: Sara Lindström 
Photo: Sara Lindström och Joakim Olsson 
Soundmix: Manne Kjellander Starring: Ove Stark, Lars Frisell Peter Anderssen, Gun Wickholm, Marianne Rooth, Birger Zettergren. 
Co-production: Sveriges Television AB 

Funded by: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Film Stockholm/Filmbasen, Kultur i Länet och Östhammars Kommun.

Prisutnämnelser vid 2015-års STOCKmotion filmfestival

Bästa manus

Motivering: En alltför detaljerad plan eller manus kan riskera förutsättningen för en dokumentär. Upp till dans utgör ett lysande undantag där det genomtänkta manuset är förutsättningen för gestaltningens mycket lyckade resultat.

 

Bästa klipp 

Motivering: Med stark rytmkänsla, exakthet och djärvhet står klippningen av ”Upp till dans” i en klass för sig. Professionellt ut i fingerspetsarna.

 

Hedersomnämnande

Motivering: ”Upp till dans” är på många sätt en konstnärlig bedrift. Den förenar humor och ömsinthet med ett filmiskt uttryck av bästa klass och förtjänar i högsta grad ett hedersomnämnande. Detta hedersomnämnande är också ett erkännande av tävlandets begränsningar inom det konstnärliga området.

 

Bästa foto

Motivering: Via bilderna får vi en direktkontakt med filmkaraktärernas personlighet, med detaljer och vinklar som inte blir ett manér utan fördjupar innehållet. Ett exempel på när fotot blir till filmiskt berättande och leder oss djupare än orden förmår. 

 

Bästa ljud: (Manne Kjellander)

Motivering: den här filmen står det genomtänkta och kreativa ljudet i centrum. Samspelet mellan ljud, musik och klipp är närmast genialt. Tillsammans med de välbekanta torra ljuden från en institution och en släng humor är ljudbilden komplett och ger betraktaren en alltigenom härlig upplevelse. 

 

 

 

Screenings


2017
29/5 19.25 SVT 1, Swedish Television 

2016
28/1 20.55 SVT 2, Swedish Television
7-10/4 Loikka Dance Film festival, Helsinki, Finland
27/7 18.55 SVT 2, Swedish Television

2015
5/3 STOCKMOTION filmfestival, Stockholm. Winner of five awards in the Dokhopp category: Best script, Best sound, Best photo, Best editing and The honour award. 
11/4 Centre for Documentary film, Moscow 
26/ 4 Minimalen Short Film Festival, as part of Multiplié Dance Film program, Norway
29/4 Screendance Festival, Stockholm 
12/5 21.55 SVT 1, Swedish Television
6/6 CineDance15, London 
2-3/10 Stockmotion Film Festival, Stockholm 
19-22/11 Light Moves festival of screendance, Ireland 

Filmen ingår i ett mer omfattande konstprojekt där Sara tillsammans med etnologen Maria Ek, strävat efter att undersöka vad det innebär att genomföra ett konstprojekt inom äldreomsorgen och vilka effekter det har både på de medverkande, på boendet, samt hur vilka krav det ställer på konstaktiviteten. Maria Ek har följt Saras arbete och sammanställt rapporten, Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Rapporten är baserad på observationer och intervjuer med de boende, anhöriga och vårdpersonal på Parkvägen.

 

Läs mer om Upp till dans! på Kulturrådets hemsida: 
http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Kultur-och-halsa/Kultur-i-varden/Upp-till-dansUpp-till-dans/

A KNN_Logotyp_RGB_KNN_svart stor.png
Unknown-1.jpg
kulturradet_logo.jpg
Unknown-2.jpg
osthammar_en-del-av-roslagen.jpg
bottom of page