top of page
omvända guideturen head image 2.jpg

Resesällskapet 

2021

"Resesällskapet" är en serie av 7 audiovisuella verk av stillbild och ljud, skapade som del av konstprojektet STADSRÖRA på temat “Från centrum till periferi”. Verket formades utifrån experimentella guidevandringar där Sara blev guidad av invånare till olika platser runtom i Norrtälje Kommun - till fots, på cykel, med bil, med buss och båt. Verket aktiverar ett samtal under rörelse och fångar tankar om relation mellan människa, plats och identitet, utifrån perspektivet av de människor som lever och bor där.
 

“Resesällskapet” är ett verk som under 2021 och 2022, kunde aktiveras via QR-koder vid busshållplatser på Norrtälje busstation i anslutning till de bussar som trafikerade de platser som berörs och besöks i filmerna.

 

Verken kunde upplevas på under resans gång. Ett slags resesällskap längs vägen helt enkelt. 

Resesällskapet på Vimeo

"Resesällskapet" togs fram som del av konstprojektet STADSRÖRA, som sker i samarbete med Norrtälje Konsthall, Kultur- och fritid/SKAPANDE SKOLA och Samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje Kommun och med stöd av Region Stockholm. Under 2021 stöds STADSRÖRA även av Norrtälje Jubileumsfond med särskilt fokus på invånardialoger ute i kommundelarna. 

bottom of page