top of page

Stadsröra

Stadsröra

2018-2021

 

Stadsröra är ett treårigt konstprojekt under 2018–2021 som tar plats i Norrtälje Stads offentliga rum. Stadsröra drivs av fyra konstnärer från olika discipliner; Åsa Norling, scenograf, Helena Lambert, koreograf och scenkonstnär, Susanna Lundberg, landskapsarkitekt och Sara Lindström, koreograf. Genom en kollektiv arbetsprocess och i aktiv dialog med civilsamhället, arbetar Stadsröra genom att skapa deltagarbaserade scenrum runt om i stadens olika delar - ett utspritt och temporärt offentligt konstverk i gränslandet mellan koreografi, scenografi, social skulptur, ljudkonst och landskapsarkitektur. 

Projektet syftar till att erbjuda stadens invånare och besökare nya sätt att uppleva staden på, att öppna upp för dialog kring det offentliga rummet och skapandet av sociala mötesplatser. Det är också en inbjudan till stadens invånare att ta del av konstnärliga processer och att genom kreativitet kunna påverka hur stadens rum gestaltas och upplevs. 

 

2018 påbörjade Sara ”Den omvända guideturen” – en serie deltagarbaserade koreografiska verk som startade med att hon bjöd in stadens invånare att guida henne från en lådcykel. Under våren och hösten 2021 har Sara fortsatt utforska guideturer i mötet med invånare och i form av det uppföljande videoverket "Resesällskapet". 

 

www.stadsröra.se

Resesällskapet, 2021 
Länk till videoverken

omvända guideturen head image 2.jpg

Omvända Guideturen 
2018

Stadsröra genomförs med stöd från Norrtälje Kommun och Region Stockholm och i samarbete med Norrtälje Konsthalloch Samhällsbyggnadsavdelningen, Norrtälje Kommun.

2DDE1471-6BDD-4877-BB56-E54C0B0717BF.JPG
CD03709D-F39B-40C8-A8FA-56847EC6E804.JPG
0669D94F-644E-42E0-938F-93E1D3D1D463.JPG
25034696-ED44-43D8-AD85-0BEA1AF99FFE.JPG
bottom of page