top of page
OG II svart.jpg

Den omvända guideturen 

2018

"Den omvända guideturen" är en videoinstallation som består av 2 videos x 30 min, och som visas parallellt med separata ljudkanaler. I filmerna har Norrtäljebor bjudits in till att sitta i en lådcykel och därifrån guida Sara i staden till platser med en speciell innebörd eller ett särskilt värde för respektive guide.

"Den omvända guideturen" undersöker möjligheten för ett annorlunda möte och samtal med invånare om deras relation till staden. Verket formar en rörlig koreografi i, om och genom staden, där deltagarnas olika perspektiv kontinuerligt möts och stöts, både geografiskt och tankemässigt, och som ger uttryck för både individuella och kollektiva uttryck.
Installationen formades som del av konstprojektet STADSRÖRA och har presenterades på bl.a Norrtälje Konsthall 2018.
 

"Den omvända guideturen" är framtagen som del av konstprojektet STADSRÖRA, som sker i samarbete med Norrtälje Konsthall, Kultur- och fritid/SKAPANDE SKOLA och Samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje Kommun och med stöd av Region Stockholm.

bottom of page